תמורה - המרכז המשפטי לקידום השוויון (ע"ר), נוסד בשנת 2007 במטרה להיאבק למען אוכלוסיות מוחלשות ומושתקות בחברה הישראלית, אשר מופלות על בסיס מרכיבי זהות כגון מגדר, מיניות ואתניות.

 

המרכז פועל להביא לשינוי חברתי וכלכלי במסגרת השדה המשפטי על ידי שימוש בכלים משפטיים: פנייה לערכאות, סיוע משפטי לקבוצות ולפרטים שנפגעו כתוצאה מאפליה, וליווי של מהלכים המתמקדים בחקיקה מתקנת. 

 

בנוסף, מרכז תמורה רואה חשיבות רבה בהעלאת המודעות לזכויות המשפטיות של כלל הציבור ונפגעי אפליה בפרט. לכן חלק מהפעילות של המרכז עוסקת בתיעוד הידע המצטבר בתחום האפליה בארץ ובקיומם של סדנאות והדרכות בקרב קבוצות ציבור מופלות.

 

בשנים האחרונות, פועל מרכז תמורה בשיתוף פעולה הדוק עם ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס של המכללה למנהל. הסטודנטיות והסטודנטים מביה"ס למשפטים פועלות ופועלים במסגרת "הקליניקה לקידום השוויון באמצעות דיני הנזיקין", תוך לקיחת חלק פעיל בעבודת המרכז.