פרויקט: "חופש המחאה"


 

הזכות להפגין קשורה בחופש הביטוי ובזכות להתאסף. היא מהווה חלק מארגז הכלים המצוי בידי אזרחים/יות המבקשים למחאות על עוולות הנעשות הן על ידי גורמים ממסדיים (לדוגמא: משטרה, משרדי ממשלה וכדומה) והן על ידי גורמים פרטיים (חברות מסחריות, אנשיי ציבור וכדומה).

 

 

לעיתים, לפני ההפגנה, בעיצומה ואף לאחריה- עשוי האזרח להיתקל בפעולות משטרה לא חוקיות הכוללות בין היתר: עיכוב שווא (לדוגמא, החזקת פעילה בניידת לאורך שעות ללא סיבה) ;הפעלת כוח פיזי כלפי פעיל ללא כל הצדקה (לדוגמא, פעיל העומד במקום מותר עם שלט ושוטר פוגע פיזית מבלי אזהרה או סיבה נראית לעין) והשפלה שעולה לכדי קיומה של עוולת לשון הרע (לדוגמא, שוטר הקורא קריאות גנאי מיניות כלפי פעילות).

 

 

הפעולות לעיל, מפרות את הזכות להפגין ועשויות למנוע מהאזרחים לממשה.

 

 

על מנת להילחם בתופעות אלו, מציע המרכז סדנא ייעודית שמטרה הצגת אפשרות הגשת תביעה קטנה נגד המשטרה.

 

 

לתביעה קטנה קיימים יתרונות רבים. לשיטתנו, מתן אפשרות לפעילות/ים להציג את שהתרחש ללא תיווך של עורך דין בבית משפט ובסדרי דין יחסית "מינימליים" מהווים את היתרון המשמעותי ביותר להגשת תביעה מסוג זה.

בנוסף, עליות הגשת התביעה הן נמוכות ובדרך כלל קיים זמן המתנה קצר יחסית למשפט.

 

 

אנו מציעות לקבוצות וארגונים סדנא קצרה בה ניתן ללמוד יותר על מאפייני התביעה הקטנה ודרך הגשתה.

ניתן למצוא בקישור הבא הסבר נוסף ומרחיב על דרכי הגשת התביעה ועל עילות התביעה:

https://indd.adobe.com/view/db721b41-1a92-474c-a121-f17a6172aea1

 

 

לפרטים ניתן ליצור עימנו קשר בכפתור: צרו קשר.